AFDELING: Wierden

Bijenvereniging Wierden - Enter e.o.

Hartelijk welkom op onze pagina!

Bijen houden… een fascinerende hobby!

Onze vereniging…

De bijenvereniging Wierden-Enter e.o. bestaat sinds 1937 en telt momenteel ongeveer 30 leden. De plaatselijke vereniging is een afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, gevestigd te Wageningen en ressorteert onder de regionale afdeling Oost. Sinds de oprichting heeft de vereniging zich ingezet voor het bevorderen van de bijenteelt. In de loop der jaren zijn diverse activiteiten ontplooid en ondersteund, met als doel het natuurlijk leefmilieu en de flora ten behoeve van de honingbij te behouden en uit de breiden. 
Enkele voorbeelden:

  • het verbreiden van kennis over bijen en bijenteelt
  • het bevorderen van maatregelen voor de verbetering van de gezondheid van bijen
  • voor de bestrijding van bijenziekten
  • het geven van voorlichting
  • het (doen) geven van imkercursussen en het organiseren van honingkeuring
  • het organiseren van workshops

Onze imkers…

Het houden van bijen speelt zich voornamelijk in de hobbysfeer af, zo ook bij de imkers van onze vereniging. Imkers zijn veelal mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur in het algemeen en in de wereld van bloemen en insecten in het bijzonder. Het leren kennen van en het omgaan met de geheimen van een bijenvolk heeft daarin zijn speciale aantrekkingskracht. Sommige imkers houden enkele bijenvolken, anderen hebben vijfentwintig of meer volken.  Slechts een enkeling maakt van bijen houden zijn beroep.

Het belang van bijen…

Zonder bestuiving door insecten zou ruim een derde van onze voeding niet groeien. Met name bijen leveren een bijdrage aan de ‘broodnodige’ bestuiving van gewassen.  Gewassen die afhankelijk zijn van bestuiving leveren bovendien het merendeel van de onverzadigde vetten in onze voeding. Onverzadigde vetten zijn belangrijk voor de bestrijding van hart- en vaatziekten. Ook is een belangrijk deel van vitamine A, E en foliumzuur (B11) afkomstig van deze planten, net als bijna alle vitamine C en veel carotenoïden (natuurlijke kleurstoffen).

Maak uw tuin bijvriendelijk...

Met de bijen gaat het helaas steeds minder goed, terwijl ze juist erg belangrijk zijn voor de bestuiving van planten. Het aantal solitaire bijen (bijen die niet in een volk leven zoals de honingbij van een imker) gaat hard achteruit... Maar gelukkig is het heel makkelijk om daar wat aan te doen. Wilt u weten wat? Lees dan de folder "Hoe maak ik mijn tuin bijenvriendelijk" die is uitgegeven door de gemeente Wierden. 

Honing is gezond!

Honing is een oeroud natuurproduct. Al sinds vele jaren gebruiken mensen over de hele wereld dit natuurproduct dat door bijen gemaakt wordt. En dat is niet zo gek, want honing is gezond en ook nog eens heel lekker! Bijen maken honing van de nectar die ze uit bloemen halen. Omdat bijen in verschillende gebieden hun nectar uit diverse bloemen en bloesems halen, ontstaan er een aantal soorten honing, bijvoorbeeld acacia-, heide- en lindehoning. Ook is er zomerhoning, die wordt gemaakt van nectar van meerdere soorten bomen en bloemen. Alle soorten hebben uiteenlopende smaken, waardoor er voor iedereen wel een smaak bij zit!

 

Heeft u vragen over de imkerij of interesse in het houden van bijen?
Neem dan gerust contact met ons op!

 


  

Contactgegevens

BESTUUR

Voorzitter:
De heer J.D. Klein Schaarsberg

Secretaris:
Mevrouw I. ter Haar

Penningmeester:
De heer H.J. Maas

Algemeen bestuurslid:
Mevrouw Y.M.M. Eggink
Mevrouw M. Jager

bijenverenigingwierdenenter@hotmail.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.